img

2 ta kurs mavjud

Mahsulot ishlab chiqaruvc

Ushbu kurs iqtisodiyot tarmoqlarida sanoat va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini   ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar va ularda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni

Mahsulot eksport qiluvchi

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo‘jaligi va sanoat mahsulotlarini xamda xalq iste’moli tovarlari ishlab chiqarish bilan birga xoridiy davlatlarga eksport q

Kategoriya

Mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbi...

Ushbu kurs iqtisodiyot tarmoqlarida sanoat va qish

Kategoriya

Mahsulot eksport qiluvchi tadbirk...

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo‘j