img

5 ta kurs mavjud

Standartlashtirish tizimi

Standart nima. Standartning qanday turlari bor. O‘zbekiston standartlashtirish tizimi qanday. Standartlashtirish to‘g‘risda qonun. Standartlar instituti

Texnik jixatdan tartibga

Texnik jihatdan tartibga solish tizimi. Texnik reglamenlar va ularning standartlardan bilan bog‘likligi. Umumiy bojxona ittifoki. Umumiy va maxsus taxnik reglamentlar

Muvofiqlikni baholash tiz

Muvofiqlikni baholash tizimi. Muvofiqlik sertifikati. Xodimlarni sertifikatlashtirish. Mahsulotlarni sertifikatlashtirish. UzTest sinov va muvofiqlikni baxolash markazi

Akkreditatsiya tizimi

Akkreditatsiya tizimi. Laboratoriyalarni akkreditatsiyalash. Texnik jihatdan maqullash. Avtorizatsiya.

Global gap va Organik sta

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish va sotishga bo‘lgan talablar. Global Gap standarti mazmun mohiyati. Organik standarti va u asosda mahsulot yetishtirish

Kategoriya

Standartlashtirish tizimi

Standart nima. Standartning qanday turlari bor. O

Kategoriya

Texnik jixatdan tartibga solish

Texnik jihatdan tartibga solish tizimi. Texnik reg

Kategoriya

Muvofiqlikni baholash tizimi va u...

Muvofiqlikni baholash tizimi. Muvofiqlik sertifika

Kategoriya

Akkreditatsiya tizimi

Akkreditatsiya tizimi. Laboratoriyalarni akkredita

Kategoriya

Global gap va Organik standarti

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirish va so